Home / Projects

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Projects

Making City (H2020)

LogoMC

MAKING-CITY, the new large-scale demonstration project funded by Horizon 2020 EU’s research and innovation programme, holds its kick-off meeting on 13th-14th December in Valladolid, Spain. Gathering 34 partners coming from 9 countries, this 60-month H2020 project with a budget of 20 million euros aims to address and demonstrate the urban energy system transformation towards low carbon cities following the Positive Energy District (PED) concept.

Connectgreen

Restoring and managing ecological corridors in mountains as  green infrastructure in the Danube basin.

standard logo - light green ink-image-ConnectGREEN (1)

BhENEFIT

BhENEFIT is a project funded by the EU within the regional cooperation programme ‘Interreg-Central Europe’. The Municipality of Mantova is the leading partner of a consortium of 13 partners from 7 different European countries, which will work together for the next 30 months to develop a toolbox of integrated systems for the sustainable management of historical urban areas. The project has kicked off in Mantova, where all the active partners, plus 1 observer partner and the official representatives of the programme gathered in July 2017.

Bhenefit

TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prír...

index

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne budujú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia. Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.

INSPIRATION (H2020)

The main aim of INSPIRATION is to develop a Strategic Research Agenda (SRA) to inform environmentally friendly, socially acceptable and economically affordable soil and land use management that meets societal needs and challenges. A SRA built on end-user knowledge needs is more likely to be enthusiastically adopted by funders in order to promote the knowledge creation, transfer and implementation agenda. SPECTRA Centre of Excellence EU at the STU in Bratislava acts as the National Focus Point for INSPIRATION Project in the frame of WP2, supported by the Catholic University in Ruzomberok, Institute of Landscape Ecology and Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Science.

RegPol2

The ITN RegPol2 - Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe centres on new patterns of regional disparities between metropolised regions and the remaining parts of Central ad Eastern European countries (CEE) countries. Such spatial pattern have become a striking feature of the current settlement system of these countries and have lately fuelled concerns about further polarisation and the peripheralisation of non-metropolitan regions. Patterns of regional polarisation, however do not remain restricted to CEE, but can be found throughout the European Union, albeit at different degrees.

Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries

The main goal of the project is to establish regular course of education in English language focused on brownfield revitalization. This course will be incorporated into the masters study programme “Spatial planning” and its ambition is to improve the skills and orientation within the field of brownfield revitalization in Europe.

URBIS WATCH - Bezpečnosť ako kvalita priestoru

SPECTRA Centre of Excellence sa venuje problematike tvorby bezpečných miest s dôrazom na  komplexnosť, preto sa zameriava na všetky základné prvky urbánneho priestoru, ktorými sú:

  • verejné priestory, uličné priestory a budovy, športoviská, parky, plochy zelene, pasáže;
  • obyvatelia rôzneho veku, pohlavia, sociálneho statusu a ich komunity;
  • technické prvky (dopravné systémy, systém osvetlenia, regulačné prvky prístupu, protipovodňové hrádze, orientačné prvky);
  • organizačné a inštitucionálne prvky (susedstvá, mestská polícia, občianske iniciatívy, zväzy a združenia atď.).

IP KTH Stockholm

Education Project from programme: Lifelong Learning Programme, Intensive Programme: European Spatial Development Planning
Period: 2010 - 2011
Project Coordinator: Peter Brokking, KTH Stockholm, Švédsko.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.